Služba tlakového lití

CO JE SLUŽBA TLAKOVÉHO LITÍ

Tlakové lití je proces odlévání kovů charakterizovaný aplikací vysokého tlaku na roztavenou tekutou kovovou hliníkovou slitinu pomocí tlakového licího stroje a jejím vstřikováním do navržené dutiny formy vysokou rychlostí, aby se odlévaly díly z hliníkové slitiny omezeného tvaru a velikosti. podle formy.

Odlévání pod tlakem

1. Proces odlévání kovu, aplikace vysokého tlaku na roztavený kov skrz dutinu formy.

2. Cena formy je vysoká, je vhodná pro hromadnou výrobu velkého množství výrobků.

Hlavní kroky procesu jsou následující

Krok 1: roztavení kovu
K ohřevu roztaveného kovového ingotu do kapalného stavu se obvykle používá elektrická pec nebo koksárenská pec, přičemž se teplota udržuje na přibližně 600-700 °C.

Krok 2: když se kovový hliník roztaví, na tlakovém licím stroji se synchronně sestaví odpovídající forma pro tlakové lití a provede se předehřev a stroj pro tlakové lití se nastaví tak, aby byl zajištěn ideální pracovní stav.

Krok 3: roztavený hliníkový kov se nalije do kompresní komory lisu a poté vstřikovací systém lisu lisuje nalitou hliníkovou vodu do dutiny formy přes píst vysokou rychlostí a specifická cesta je rukáv procházející kompresní komorou jako první.Váleček pak vstupuje do průtokové dráhy a ingate formy a poté vyplní celou dutinu.

Krok 4: Po vyjmutí odlitku hliníková voda vyplní celou dutinu formy a poté začne ve velmi krátké době chladnout a tuhnout a forma se v nastaveném čase otevře, aby se odlitek vyndal.

Krok 5: Po vyjmutí odlitku nastříkejte formu (namažte formu) a uzavřete formu, abyste se připravili na další nový cyklus tlakového lití.Formy jsou obvykle obráběny ze slitin s vyšší pevností, z nichž některé jsou podobné vstřikování.

Takové díly se vyrábějí tímto procesem, který se obvykle nazývá díly tlakového lití.

Žádost o službu tlakového lití

• Automobilový průmysl • Převodové zařízení • Osvětlení • Elektronický kryt • Ventil • Mechanické vybavení • Konstrukce

Rysy služby tlakového lití

Docela kompaktní
Dostatečně kompaktní může díl zesílit po stránce mechanických vlastností. Místo vašeho jiného nápadu třeba s ocelí nebo jinými těžkými kovy ušetříte náklady na materiál a dopravu.

Hladký povrch
Hladký a rovný povrch zajišťuje krásný vzhled a dobrou texturu.

Přesná rozměrová tolerance
Náš odlitek obvykle může dosáhnout jakosti CT5-CT4, samozřejmě může snížit některé procesy obrábění a náklady s tak přesnou tolerancí rozměrů odlitku.

Žádné nebo velmi málo malých pórů
Může vám pomoci přemýšlet o různých procesech vývoje projektu, když to neuděláte'Není třeba uvažovat o úniku, ulehčit zátěž a ušetřit další náklady.

Další fotografie dílů pro zakázkové díly